Het Projektenburo door de jaren heen

Sinds de oprichting in 1989 heeft Het Projektenburo (voluit: Stichting Projektenburo Jeugdhulpverlening en Verslavingszorg) op tal van manieren gewerkt aan ontwikkeling en vernieuwing in sectoren als de jeugdhulpverlening (vooral zwerfjongeren), verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Centraal thema was steeds het nauw betrekken van ‘de doelgroep’ bij de projecten en werkzaamheden, ofwel: een hoog (clienten)participatie-gehalte.

Dat heeft geleid tot vele ‘smaakmakende’ activiteiten, waaronder de Landelijke Daklozendagen, Hiphop-project Attention (met zwerfjongeren), clientgestuurde onderzoeken (waaronder PAJA), platforms voor medezeggenschap van zwerfjongeren (United Voices, Straatvisie, U-2Bheard) en diverse theaterprojecten met dak- en thuislozen en verslaafden (zie pagina ‘Projecten’)

Bij alle projecten en activiteiten werkt Het Projektenburo nauw samen met enerzijds zorginstellingen, anderzijds creatieve organisaties en personen die affiniteit hebben met – in hedendaagse termen – ‘kwetsbare’ mensen. Juist door die constante en intensieve   samenwerking was het mogelijk waar te maken wat we wilden realiseren.

Naast deze ‘ideele’ projecten had Het Projektenburo een (semi-)commerciele afdeling: met consultancy-werkzaamheden en beleidsadvisering verwierven we inkomsten waarmee enerzijds (een deel van de) medewerkers werden betaald, anderzijds investeringen werden gedaan in de ideele activiteiten.

Vijf jaar beperkt actief

Als gevolg van het feit dat de vaste medewerkers bij andere organisaties gingen werken heeft Het Projektenburo de afgelopen vijf jaar slechts beperkte activiteiten uitgevoerd. Daarbij ging het primair om met raad en daad bijstaan van andere organisaties en personen die vernieuwende activiteiten wilden ontplooien. Voorbeelden zijn Theater Kostelijk (Amsterdam) en Common Ground Two (Utrecht).

Nieuw elan

Door ‘vragen’ van buitenaf worden we weer actiever. Noem het een ‘nieuw elan’. We leggen nu de nadruk op ideele projecten, opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met anderen. Soms werken we ondersteunend, soms nemen we de rol als initiatiefnemer en uitvoerende organisatie. De (semi-)commerciele afdeling is stopgezet.

Rob Jezek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.