Recent …..

Voordat we projecten uit het verleden op deze pagina gaan zetten hier vast een vermelding van een lopend project dat we van harte ondersteunen: Theater Kostelijk. Je vindt de informatie erover op www.theaterkostelijk.nl .

Een tweede project is Common Ground Two, een tuinproject voor vluchtelingen in Utrecht. Na twee experimentele jaren zijn we betrokken geraakt bij dit initiatief en hebben meegewerkt aan de oprichting van een rechtspersoon, het werven van financiering en de basis leggen voor een stabiele organisatie. Meer info op www.commonground-two.nl

en voorheen …..

De projecten van Het Projektenburo zijn altijd spraakmakend geweest en brengen de deelnemers op positieve wijze voor het voetlicht. We noemden er al een aantal: landelijke daklozendagen, hiphop-project Attention, de zorgtouren met de Landelijke Vereniging van Thuislozen, en dergelijke. En het stond nooit stil: steeds dienden zich nieuwe kansen en ideeën aan, steeds zijn er nieuwe partners die ons vroegen met hen mee te werken.

Hieronder enkele voorbeelden van projecten.

Attention on Tour
In 2005 is het Projektenburo van start gegaan met Attention on Tour. Deze organisatie verhuurde rijdende accommodaties voor manifestaties en voorlichtingsprojecten en ontwikkelt zich tegelijkertijd als leer-werk-bedrijf voor dak- en thuisloze jongeren. Attention on Tour heeft 4 jaar gedraaid en is in 2009 gestopt met haar activiteiten.

Theater met dak- en thuislozen
Al gevolg van de Landelijke Daklozendagen is het Projektenburo betrokken geraakt bij diverse theaterprojecten voor dak- en thuislozen. Daarbij waren Stichting Kunst=Zinnig uit Rotterdam en Stichting ACCU uit Amsterdam belangrijke samenwerkingspartners Spraakmakende voorbeelden: Rotte Nachten (2005), Sterreke Mensen (2006), In Holland staat een Huis (2008/2009) en Wonderschoon (2012/2013).

Kantlijn, schrijfclub voor dak- en thuislozen
Kantlijn is een schrijfclub van dak- en thuislozen in Amsterdam. Wekelijks komen ongeveer 15 dak- en thuislozen schrijvers bijeen om onder professionele agogische begeleiding hun gedachten op papier te zetten. Het Projektenburo heeft deze groep vele jaren met raad en daad bijgestaan, zorggedragen voor de coördinatie en financiële administratie en ondersteund bij de productie van uitgaven (boeken en kaartensets). Kantlijn is intussen verzelfstandigd onder de naam Schrijverscollectief Kantlijn. Voor info www.kantlijn.org